Krzyszt of Misiak – …wydaje mi się…

1.18 20 81 (K. Misiak)5:19
2.WYDAje mi SIĘ… [It seems to me…] (K. Misiak)
w/ Wojciech Pilichowski – slap bass solo
3:50
3.AnoTHEr cONCEption (K. Misiak)
w/ Christopher Dell – vibraphone solo
4:00
4.BARyTONowA [Baritone Tune] (K. Misiak)4:29
5.AmeRYKańska wioSKA [American Village] (K. Misiak)
w/ Dave Latchaw – synthesizer solos
3:42
6.KRzYsZt of PłoCK (K. Misiak / W. Pilichowski)
w/ Wojciech Pilichowski – melorecytacja,
human bass, voice
w/ K-of-M – rap
4:27
7.SZósTY zMYsł [The Sixth Sense] (K. Misiak)6:13
8.KolEkcJOner mONEt [Coin Collector] (K. Misiak)
w/Mariusz „Fazi” Mielczarek – soprano sax
3:46
9.TeRAPeuTYcZNA [Therapeutical song] (K. Misiak)
w/ Grzegorz Grzyb – drum programming
5:33
10.HurTOWNia tkaNIN [Textile Warehouse] (K. Misiak)
w/ Krzysztof Ścierański – dry bass & bass synthesized solo
4:32
11.Aj Tałer Ju [„I Tower You” => „Wierzę Ci” :)] (K. Misiak)
w/ Dave Latchaw – synthesizer solo
5:10
12.BEst beFORE 8 May ’97 (K. Misiak)5:10
13.LET tHEm CRY (K. Misiak)
w/ Piotr Kelm – violin
w/ Krzysztof Kralka – soprano sax
4:33
14.MILCZąc nA wsPÓLny tEm@t
[Keeping quiet on common ground] (K. Misiak)
1:12
TOtal tiME:62:00

All compositions written by Krzysztof Misiak,
except title „Krzyszt of Płock”:
music by Krzysztof Misiak, lyrics by Wojciech Pilichowski
Copyright by ZAiKS, Poland.

FeATuRING ARTists:

Krzyszt of Misiak (all tracks) – guitars, keyboards, bass, drums,
midi programming, (3) – bottle neck slide scratching,
(12) – screwdriver, curtain rail, Ebow, (14) – guitar effects
Paweł Mielnik (all tracks) – synth programming, drums, drum editing
(14) – audio editing
Dave Latchaw (5, 11) – synthesizer solo
Christopher Dell (3) – vibraphone solo
Krzysztof Ścierański (10) – dry bass & bass synthesized solo
Wojciech Pilichowski (2) – slap bass solo,
(6) – melorecytacja, human bass, voice
Mariusz „Fazi” Mielczarek (8) – soprano sax
Grzegorz Grzyb (1, 7, 9, 11) – drum programming
Piotr Kelm (13) – violin
Krzysztof Kralka (13) – soprano sax

NaGRAń i „obróBEK” dOKOnywANO (recorded, produced and edited)
from December ’05 to July ’06 at Wrzaskinia aparment studio
(Warszawa & Mińsk Mazowiecki)
REALizacJA i mIKSy
(recorded, engineered and mixed) – Paweł Mielnik
MaSTERing – Grzegorz Piwkowski
ZdjęCIA (photos) – Dariusz Strugała, Mikołaj Łakomski
ProJEkt okŁADki (cover art direction, graphic design –
Piotr „Zielony” Tomczak, MIkołaj Łakomski
PROduCEd by Paweł Mielnik & K-of-M