Krzyszt of Misiak – Siłami Natury

1.Siłami Natury – Genesis By Nature’s Force
Genesis Viribus naturae (K.Misiak)
feat. Piotr Krzemiński – trumpet,
Mieczysław Grubiak – tenor sax
5:57
2.Las samoobsługowy – Self-service Forest
Silva aperta (K.Misiak)
feat. Michał Borowski – soprano sax
5:23
3.Od czasu do czasu bezwietrznie
– Windless from time to time
Nonnumquam sine vento (K.Misiak)
6:32
4.Jaskinia feromonów – Cave of pheromones
Fragrantiarum specus (K.Misiak)
feat. Wojciech Pilichowski – fretless bass,
Mieczysław Grubiak – tenor sax
3:54
5.Wypuszczając żółwia do oceanu
– Releasing a turtle into the ocean
Testudinem in oceanum liberans (K.Misiak)
4:32
6.Krajobraz grzecznych opowieści
– Landscape of polite stories
Iucundarum fabularum regio (K.Misiak)
feat. Dave Latchaw – synthesizer solo,
Mieszko Służewski – harmonica
4:40
7.Burzowo – Stormily – Procellose (K.Misiak)5:24
8.Oddech podwodnego miasta
– Breath of the submerged city
Urbis subaquaneae respiratio (K.Misiak)
feat. Piotr Kelm – violin
5:19
9.Fujarka ich pogodzi – The pipe will reconsile them
Fistula eos reconciliabit (K.Misiak)
5:51
10.Artefakty codzienności – Artifacts of everyday life – Rerum cotidianarum artificia (K.Misiak)
feat. Mateusz Smoczyński – violin,
Piotr Krzemiński – trumpet
6:20
Total time:54:10

Musicians:
Krzyszt of Misiak
– guitars
& all other instruments via midi programming

most welcome contributed Artists:
Piotr Krzemiński (1,10) – trumpet (www.piotrkrzeminski.com)
Mieczysław Grubiak (1,4) – tenor sax
Michał Borowski (2) – soprano sax (www.michalborowski.com)
Wojciech Pilichowski (4) – fretless bass
Dave Latchaw (6) – synthesizer (www.latchmusic.com)
Mieszko Służewski (6) – harmonica (www.brodatedzwieki.pl)
Piotr Kelm (8) – violin
Mateusz Smoczyński (10) – violin (www.smoczynski.pl)

Graphic design – Remigiusz Idzik (www.pixelirium.pl)
Photography – Sławomir Kowalczyk (www.skowalczyk.pl)
Composed, produced and recorded by Krzysztof Misiak
between September 2018 and May 2020
at K-of-M small-room-by-the-little-radiator-studio
Mixed – K-of-M & Wojciech Cichocki (Varran Sound)

Gear provided by:
Ibanez www.meinldistribution.eu www.ibanezguitars.pl
Plexsound www.plexsound.pl
Music Info www.musicinfo.pl
Taurus Amp www.taurus-amp.pl

My utensils:
Ibanez, Ernie Ball, Plexsound, Servo

Wsparcie:

Ekologiczny dekalog św. Franciszka z Asyżu. Z włoskiego spolszczył o. Stanisław Jaromi OFMConv.

 1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.
 2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.
 3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.
 4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.
 5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.
 6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.
 7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia.
 8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.
 9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.
 10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość.

Ecological decalogue of St. Francis of Assisi – na angielski przełożył Amadeusz Misiak

 1. Be human around creatures, be a brother to brothers.
 2. Treat all creations with love and kindness.
 3. Earth was given to you like a garden; rule it smartly.
 4. Care for another person, animal, nature, water and air, so that Earth isn’t deprived of them.
 5. Use all things adequately, as profligacy has no future.
 6. You have been assigned a mission of finding the mystery of meals; so that life fils itself with life.
 7. Cut the chain of violence to understand what are the rules of existence.
 8. Remember that the world isn’t only the reflection of your image, but it brings in itself the imagination of God Almighty.
 9. When you cut a tree, leave at least one root, so that it’s life isn’t cut.
 10. Walk with respect upon stone, as all things have value.

Decalogus oecologicus Sancti Francisci Assisiensis – przekład na łacinę – Mateusz Kwiatkowski

 1. Homo inter viventia es, frater inter fratres.
 2. Tracta omnes res factae diligeter atque caritate.
 3. Terra hortus est tibi data, in eam dominare sapiente.
 4. Cura hominem, animal, herbam, aquam et aërem, ne solide terra eis privatura sit.
 5. Utere modice rebus. Luxuria non posteritatem habet.
 6. Tibi est inveniendum misterium cibi, ut vita impleatur vita.
 7. Solve nodum terroris, ut intelligas principia existentiae.
 8. Memento universum non solum imaginem species tuae esse, sed etiam in se ipso imaginem Dei Omnipotentis ferre.
 9. Arbore caedente certe unum germen relinque, ut non perditum sit.
 10. Fac honeste passus in lapides, nam omnis res pretium suum habet.